Byte av elcentral

Vi byter ut din elcentral

elcentralbyte i berga

Vad kostar det att byta proppskåp till en ny elcentral med jordfelsbrytare?

Priset för att byta elcentral varierar beroende på antalet säkringar som din nuvarande elcentral har. För att underlätta processen att uppgradera till en ny elcentral med jordfelsbrytare, erbjuder vi på Elergon Elteknik olika paket som inkluderar installation, material för elcentralen samt det antal automatsäkringar som behövs, tillsammans med den viktiga jordfelsbrytaren. Enkel och smidig lösning!

Installation av en elcentral med 7 säkringar eller färre har ett pris på 6 390 kr, medan antalet säkringar mellan 8 och 16 resulterar i en kostnad på 9 470 kr. För elcentraler med 17 till 25 säkringar uppgår kostnaden till 13 250 kr. Dessa priser inkluderar ROT-avdrag och täcker både installation och material. Arbetet förväntas vara avslutat inom en dag.

Välj det alternativ som passar dig bäst. Om du är osäker på vilket alternativ som är mest lämpligt för dig, är du välkommen att kontakta oss för personlig hjälp av våra professionella experter!

Olika paket

Få kostnadsfri offert

Ring akut