Elprojektering

Projektering och dokumentation

elprojektering

Vi använder modern och professionell programvara för att planera och skapa dokumentation. Utöver planering och installation av enskilda elsystem erbjuder vi dig även omfattande kunskap om den elektriska utrustning som passar just dig. Oavsett om ljusbrytare i olika och matchande utföranden, uttag i infällt eller utanpåliggande utförande, reservdelar, kablar eller anslutningar, ger vi dig gärna råd och installerar de elektriska delarna säkert och professionellt. Hela dokumentationen får sin plats i elcentralen efter varje genomfört projekt.

Installationsplan

Byggherren måste stå inför stora utmaningar och beslut i planeringsfasen, inklusive elplanering. Vi stöttar dig och skapar tydliga installationsplaner som inkluderar arrangemang av strömbrytare, uttag och ljusuttag.

kretsschema

Kretsschema

På elergon elteknik arbetar vi inte bara med verktyg av högsta kvalitet, vi använder också den modernaste mjukvaran för att snabbt och pålitligt skapa elplaner.

 

 

kopplingschema el

Kopplingsschema

Ett kopplingsschema är en ritning som visar ledningar och placering av elektrisk utrustning i en byggnad. Det är viktigt att skapa ett kopplingsschema eftersom det gör att elektriker kan arbeta snabbt och säkert genom att känna till var olika komponenter och kretsar finns. Ett kretsschema kan också vara till hjälp för att diagnostisera och felsöka fel och kan hjälpa till att identifiera potentiella faror och är därför en viktig del av dokumentationen.

visualisering elcentral

Visualisering av Elcentralen

På elergon elteknik arbetar vi inte bara med verktyg av högsta kvalitet, vi använder också den modernaste mjukvaran för att snabbt och pålitligt skapa elplaner.

Gruppförteckning

Gruppförteckning

Grupplistan för elfördelning är en viktig del av dokumentationen och skapas för varje nytt system eller uppdateras när det sker systemändringar.

visualisering elcentral

Elinspektioner

Vi är dina experter för elinspektioner. Med den senaste mättekniken genomför vi elsäkerhetstester på stationär och mobil elektrisk utrustning, system och maskiner.

Få kostnadsfri offert

Ring akut