Elinspektioner

Elinspektioner

Elektriska system måste testas före första idrifttagning, efter modifieringar eller reparationer och med regelbundna testintervall under drift. Testet syftar till att uppnå högsta nivå av säkerhet för dig, dina anställda och dina system. Oavsett om du är installatör eller operatör är du som ansvarig för dina elsystem lagligen skyldig att bevisa att dina elsystem motsvarar den aktuella tekniken. Med Elergon elteknik är du som specialist och stark partner på den säkra sidan.

Installationskontroller

Säkerhet är vår högsta prioritet. Vi utför noggranna kontroller av dina elektriska installationer för att säkerställa att de uppfyller gällande säkerhetsstandarder. Från kontroll av ledningar till funktionskontroll av alla komponenter – vi ser till att dina elanläggningar är säkra och pålitliga.

Mätningar

Exakta mätningar är avgörande för att säkerställa prestanda och effektivitet för dina elektriska anläggningar. Vi erbjuder olika mätningstjänster, inklusive isolationsmätningar, jordningsprovningar och spänningskontroller. Med våra moderna mätinstrument kan vi snabbt identifiera och åtgärda potentiella problem.

Mätprotokoll och testrapporter

Som certifierad leverantör av E-kontroller granskar vi dina elektriska anläggningar enligt gällande lagkrav. Vårt mål är att säkerställa att dina anläggningar uppfyller alla nödvändiga normer och säkerhetskrav.

Få kostnadsfri offert

Ring akut